Google

Google en reclame: digitaal kapitalisme in de context van postfordisme, de reïficatie van taal en de opkomst van nepnieuws

Abstract

Door de dominantie van Google over internet kan het verschillende normen en praktijken dicteren die de staat van het hedendaagse kapitalisme online reguleren. De manier waarop Google als bedrijf opereert en inkomsten genereert, wordt vaak buitenspel gezet in academische discussies over de culturele implicaties van hoe zijn zoekmachine functioneert. Bijna 90% van de inkomsten van Google komt uit advertenties, ondanks het originele academische artikel van Larry Page en Sergey Brin over Google, waarin ze stellen dat advertenties gemengde motieven opleveren die het een onhaalbare manier maken om zoekmachines te financieren. Dit artikel schetst hoe het advertentiemodel van Google bredere veranderingen in het kapitalisme weerspiegelt en aanmoedigt terwijl het verschuift van zijn twintigste-eeuwse Fordistische incarnatie naar hedendaagse postfordistische arbeidsregelingen. Daarbij analyseert dit artikel de twee belangrijkste advertentiesystemen van Google, AdWords en AdSense, en stelt voor dat deze financiële modellen significante effecten hebben op het online discours. Bij de bespreking van AdWords beschrijft dit artikel enkele van de spanningen tussen het lokale en het mondiale die zich ontwikkelen bij het traceren van informatie- en kapitaalstromen, waarbij met name de impact van Google op de achteruitgang van online taaldiversiteit wordt benadrukt. Bij het schetsen van AdSense laat dit artikel zien hoe de hegemonische controle van Google voorschrijft welke delen van internet inkomsten kunnen genereren en welke onrendabel blijven. Met name op basis van bestaande onderzoeken wordt bewijs geleverd dat het AdSense-programma van Google, samen met de relatie van Google met Facebook, de opkomst van nepnieuws bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 heeft gestimuleerd. Dit werk bouwt voort op bestaande wetenschap om aan te tonen dat de economische invloed van Google gevarieerde en verstrekkende effecten heeft in een aantal contexten en relevant is voor wetenschappers in verschillende disciplines. Als zodanig is dit artikel bedoeld als een discursieve inleiding tot het onderwerp en vereist het geen specifieke disciplinaire achtergrondkennis. Door dit te doen, probeert dit artikel niet het laatste woord te geven over de relatie van Google met digitaal kapitalisme, maar eerder om de winstgevendheid van een postfordistisch perspectief aan te tonen, om een ​​bredere betrokkenheid bij de geïdentificeerde problemen mogelijk te maken.

Invoering

Dit artikel richt zich op hoe Google inkomsten genereert en de verschillende belangrijke manieren waarop dit van invloed is op de bredere digitale informatie-ecologie op internet. Zoekmachines zijn benaderd vanuit een breed scala aan academische perspectieven, waaronder, maar niet beperkt tot, computerwetenschap, rechten, politiek, het ophalen van informatie en nieuwe media. Voetnoot1 De rol die het advertentiebedrijfsmodel van Google speelt binnen het hedendaagse kapitalisme is echter zelden direct aangesproken. Dit onderwerp is van cruciaal belang omdat het gevolgen heeft voor een breed scala aan fenomenen die anders als niet-economisch zouden worden beschouwd, zoals algemeen online taalgebruik, en de prikkels die ten grondslag liggen aan een reeks inhoud, zoals nepnieuws. Om deze kwesties binnen bredere trends in het hedendaagse kapitalisme te plaatsen, is dit artikel gebaseerd op de postfordistische theorie, die hieronder wordt uiteengezet, en wordt deze in een digitale context geplaatst. Dit perspectief benadrukt de grote invloed die het verdienmodel van Google heeft op de digitale cultuur.

Alphabet, de houdstermaatschappij van Google, opgericht in 2015, is een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld. Footnote2 Het heeft een marktwaarde van meer dan $ 500 miljard en genereerde in 2016 een omzet van $ 77 miljard. Vraag iemand wat Google doet en ze zullen waarschijnlijk antwoorden dat het een zoekmachinebedrijf is. Een nauwkeurigere beschrijving is echter dat Google een advertentiebedrijf is. 88,7% van de inkomsten van Google komt uit advertenties (Alphabet, 2017, p 22); hoewel, zoals hieronder zal worden uiteengezet, de advertentiemethoden van Google aanzienlijk afwijken van bestaande vormen van traditionele advertenties. Het economische succes van een dergelijke verschuiving heeft dramatische wijdverbreide effecten in veel gebieden van de samenleving. Dit artikel behandelt er twee in het bijzonder: de reïficatie van online taal en de opkomst van nepnieuws. Er zijn veel andere belangrijke effecten van de advertentieprogramma’s van Google, maar de nadruk op deze twee kwesties toont de brede reikwijdte van een dergelijk smal economisch model.

Google heeft twee belangrijke advertentieondernemingen. De eerste daarvan is ‘Google-eigendommen’, de service voor het hosten van advertenties die is ingebouwd in zijn eigen producten (bijvoorbeeld de zoekmachine en Gmail), waarvan AdWords het belangrijkste onderdeel is. De tweede is ‘property’s voor Google-netwerkleden’, een makelaarsdienst die advertenties weergeeft op websites van derden, waarvan AdSense het belangrijkste onderdeel is. een relevant gevolg van elk, respectievelijk de reïficatie van taal en de opkomst van nepnieuws. 71,3% van de inkomsten van Google komt uit advertenties op de eigen sites van Google en is voornamelijk afkomstig van AdWords (Alphabet, 2017, p 23). AdWords is een veilingproces dat Google gebruikt om betaalde resultaten (door Google gesponsorde resultaten genoemd) toe te wijzen aan zoekopdrachten van zoekmachines, die afzonderlijk bovenop of naast het onbetaalde resultaat staan ​​(door Google organische resultaten genoemd, zie Fig. 1). Deze gesponsorde AdWords-resultaten worden visueel afgebakend van de organische resultaten die worden geproduceerd door het PageRank-algoritme en andere factoren. Naast dit programma is 17,4% van de totale inkomsten van Google afkomstig van niet-Google-sites waarop Google advertentie-inhoud van derden host met behulp van zijn AdSense-programma (Alphabet, 2017, p 24). AdSense is de methode van Google om advertenties van derden te koppelen aan relevante inhoud van derden, zoals blogs of nieuwssites, en om advertenties naast geselecteerde inhoud weer te geven op digitale billboards. Hoewel er andere bedrijven zijn die advertenties voor derden aanbieden, is Google AdSense verreweg de grootste. In The New York Times werd gemeld dat ‘[i]n het eerste kwartaal van 2016 85 cent van elke nieuwe dollar die aan online advertenties wordt uitgegeven, naar Google of Facebook gaat’ (Herrman, 2016). Het tweede deel van dit artikel schetst hoe deze twee bedrijven hun gezamenlijke dominantie versterken.

De resterende 11,3% van de inkomsten van Alphabet vertegenwoordigt de verkoop van apps en media-inhoud in de Google Play Store, evenals andere kleinere ondernemingen zoals bepaalde hardware van het merk Google, bijvoorbeeld de verkoop van Google Chromebooks en Pixel-smartphones. Geen van de andere activiteiten van Alphabet ‘voldoet aan de kwantitatieve drempels om te kwalificeren als te rapporteren segmenten; daarom worden de operationele segmenten gecombineerd en bekendgemaakt […] als Other Bets’ (Alphabet, 2017, p 21) Deze kleinere dochterondernemingen, bekend als andere weddenschappen ‘Access, Calico, CapitalG, Nest, Verily, Waymo en X’, en andere initiatieven (Alphabet, 2017, p 21) hebben een gecombineerde omzet van $ 809 miljoen, wat slechts 0,9% is van de totale inkomsten van Alphabet, en hebben gecombineerde operationele verliezen van meer dan $ 3578 miljoen (Alphabet, 2017, p 74). Deze divisies richten zich op een reeks projecten, van het biomedische onderzoek van Calico en Verily naar het verlengen van de menselijke levensduur, Waymo’s zelfrijdende auto’s en X’s Google Glass augmented reality-headset. Hoewel dit soort projecten vaker in de populaire pers worden behandeld, dragen ze niet bij aan het financiële succes van Google.

Samengevat: Google genereert bijna alle inkomsten van Alphabet; bijna alle inkomsten van Google komen uit advertenties; het grootste deel van deze advertentie-inkomsten is afkomstig van AdWords, d.w.z. gesponsorde links die zijn opgenomen in de resultaten van zoekmachines; ten slotte besteedt Google een groot deel van zijn inkomsten aan kleinere ambitieuze ondernemingen. Dit artikel is gebaseerd op de postfordistische theorie om een ​​historische en theoretische context te bieden voor de plaats van Google in het hedendaagse digitale kapitalisme. Daarbij demonstreert het artikel de manieren waarop internet en het web een grote rol hebben gespeeld in de veranderende informatie-, arbeids- en kapitaalstromen en schetst het hoe de kern van deze verandering Google is: zowel het bedrijf als zijn producten . Het eerste deel van dit artikel richt zich op AdWords, met het argument dat het een wereldwijde taalmarkt vormt en een aantal kenmerken van het postfordistische kapitalisme typeert. In dit gedeelte wordt ook ingegaan op hoe het financiële model van Google bijdraagt ​​aan de achteruitgang van de taaldiversiteit online door het gebruik van meer winstgevende talen dan andere te stimuleren. Het tweede deel van dit artikel richt zich op de manieren waarop AdSense het online discours vormgeeft en bepaalde normen dicteert. In dit gedeelte worden met name de wederzijdse verbanden tussen AdSense en Facebook uiteengezet en wordt gedemonstreerd hoe de manier van adverteren van Google de opkomst van nepnieuws tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 mogelijk heeft gemaakt. Voordat we deze twee onderwerpen behandelen, wordt in het volgende gedeelte het kader van de postfordistische theorie uiteengezet, om de activiteiten van Google in een context te plaatsen binnen de bredere verschuivingen van het hedendaagse kapitalisme.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.